Spotkanie konsultacyjne dla grupy defaworyzowanej

Mimo szerokiej informacji o spotkaniu konsultacyjnym dla grupy defaworyzowanej tj. osób do 35 r.ż oraz powyżej 50 r.ż, spotkanie nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem. Liczymy na to, że osoby z tak zdefiniowanej grupy uwagi do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przekażą drogą mailową na adres biura stowarzyszenia.