Zapraszamy na szkolenia

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia otrzymanego wsparcia , które odbędą się w gminach powiatu kołobrzeskiego. Harmonogram spotkań w załączeniu. 

Szkolenia Powiat