Walne Sprawozdawcze

W dniu 26 kwietnia 2018 r., w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Tematem głównym było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu.