Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta” zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert dot. ubezpieczenia lokalu. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe ubezpieczenie lokalu 10.07.2018