Wiadomości Rybackie

Zapraszamy do lektury Wiadomości Rybackich nr 9-10, wrzesień-październik, pisma Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Wiadomości Rybackie nr 9-10