You are currently viewing Wiadomości Rybackie LIPIEC-SIERPIEŃ 2021

Wiadomości Rybackie LIPIEC-SIERPIEŃ 2021

Zachęcamy do lektury  „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

NR 7-8 (242) •  LIPIEC-SIERPIEŃ 2021

SPIS TREŚCI
Dzieje się……………………………………………………………………….. 1
Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury
na lata 2021-2027 …………………………………………………………… 3
Analiza raportów z morskich połowów rekreacyjnych
za lata 2016-2020 …………………………………………………………… 4
Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia
Przetwórców Ryb …………………………………………………………… 7
Nowa kadencja Rady Naukowej MIR-PIB …………………………. 9
Spotkanie Grupy Roboczej Bałtyckiej Rady Doradczej
8-9 czerwca 2021 r. ……………………………………………………….. 10
Zalew Szczeciński 2021 – zmiany, zmiany, zmiany … ………… 12
Kolejna doktor habilitowana w kadrze naukowej Instytutu ….. 16
Czy ryby małocenne mogą być cenne? ……………………………… 17
Występowanie dorszy u polskich wybrzeży Bałtyku
w latach 1977-2020 ……………………………………………………….. 18
Z żałobnej karty – Marian Szatybełko ………………………………. 23

link do pobrania Wiadomości:

WR-7-8-21-BWM-MIR