You are currently viewing Wizyta Gości z Niemiec w  Biurze SRLGD ,, Morze i Parsęta”

Wizyta Gości z Niemiec w Biurze SRLGD ,, Morze i Parsęta”

Dnia 11 października br. goszczono w Kołobrzegu jedenastoosobową grupę przedstawicieli niemieckiej instytucji zajmującej się m.in. edukacją polityczną – Forum Unna.

Goście z Niemiec byli zainteresowani min. tym, jak najpopularniejszy nadmorski kurort na polskim wybrzeżu Bałtyku, odwiedzany przez wielu gości z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec, radzi sobie z pogodzeniem konfliktu interesu, czyli rozwojem turystyki a jednoczesnym zachowaniem równowagi ekologicznej.

Grupa z Niemiec odwiedziła również nasze Stowarzyszenie.
Podczas spotkania Pan Tomasz Grobla – Dyrektor SRLGD ,, Morze i Parsęta’’ przedstawił zainteresowanym historię oraz bieżącą działalność Stowarzyszenia.
Rozmawiano również o aktualnej sytuacji ekonomicznej rybaków, zanieczyszczeniu morza, przyszłości Bałtyku, Porcie Rybackim i funduszach na rybactwo.
więcej o Forum Unna mozna przeczytać :https://www.forum-unna.de/wir-ueber-uns/wir-ueber-uns