Zaproszenie na spotkania – konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na spotkania konsultacyjne przedstawicieli środowiska rybackiego w dniu 

27 września 2017r. /środa/ w godz. 10:00- 12:00 do Sali Konferencyjnej  ORŁ-PR sp. z o.o. ul. Stoczniowa 7 w Kołobrzegu.

 

oraz osoby w wieku do  35 r.ż i powyżej 50 r. ż. (grupa defaworyzowana)

 na spotkanie konsultacyjne  związane z aktualizacją  Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD w dniu  28 września 2017r. /czwartek/ w godz. 14:00- 15:00

 do Sali Konferencyjnej SRLGD,  ul. Dworcowa 12 w Kołobrzegu.