Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia warsztatów artystycznych podczas imprezy pn. „Festiwal Rybny”.  Szczegółowy opis zamówienia w zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe warsztaty 19.06.2018