You are currently viewing 19 listopada 2021 zapraszamy na bezpłatne szkolenie ,,Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie (Nabór VII )”

19 listopada 2021 zapraszamy na bezpłatne szkolenie ,,Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie (Nabór VII )”

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD w tym osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących rozwój działalności na szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy pt „Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Program Operacyjny RYBACTWO I MORZE 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Kołobrzegu na ul. Szyprów 1 w sali konferencyjnej w dniu 19.11.2021 r (piątek) w godz. 9-14.30 z przerwami.
Podczas trwania szkolenia obowiązuje reżim sanitarny (zakrywanie ust i nosa, odkażanie rąk i trzymanie dystansu 2-metrów).

Zakres szkolenia

 • podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów
 • kto może skorzystać ze wsparcia – podstawowe wymogi dla wnioskodawców
 • zasady, forma i zakres wsparcia,
 • kryteria dostępu do wsparcia,
 • realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa,
 • wskaźniki realizacji celów,
 • przykładowe koszty stanowiące podstawę refundacji
 • zasady oceny i wyboru operacji – najważniejsze elementy oceny oraz szczegółowy opis kryteriów wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych,
 • podstawowe zobowiązania beneficjenta.
 • omówienie wniosku o dofinansowanie – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla poszczególnych zakresów wsparcia.
 • omówienie załączników do wniosku dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem załączników dotyczących pomocy de minimis, wielkości przedsiębiorstwa oraz biznesplanu.
 • najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej. Praca na przykładach, omówienie zasad dokonywania wyliczeń. Interpretacja wyników, w szczególności wyniku ekonomicznego.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zapraszamy 🙂