You are currently viewing Najnowsze wydanie „Wiadomości Rybackich”, NR 3-4 (240) • MARZEC-KWIECIEŃ 2021

Najnowsze wydanie „Wiadomości Rybackich”, NR 3-4 (240) • MARZEC-KWIECIEŃ 2021

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.
NR 3-4 (240) • MARZEC-KWIECIEŃ 2021
SPIS TREŚCI

Na wschodzie bez zmian   … 1
Problem: Eutrofizacja i kryzys rybołówstwa … 3
Nasze kalendarium … 4
Podsumowanie wyników oceanograficzno-rybackich badań rejsu r.v. Baltica na przełomie lutego i marca 2021 r. … 10
Osiągnięcia MIR w dziedzinie eksploatacji żywych zasobów Antarktyki … 14
Ryby jako symbol i artefakty w kulturze narodów (wybór własny) … 19
Profesor Walerian Cięglewicz …
Z żałobnej karty: mgr Tadeusz Krajniak, prof. Zygmunt Polański … 26, 27

WR-3-4.21-MIR