You are currently viewing 30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020

30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020

Zachęcamy do lektury najnowszego, jubileuszowego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

W najnowszym numerze:
Mamy 30 lat! … 1
A w Luksemburgu bez zmian … 3
Walne Zgromadzenie członków PSPR … 4
Zakończenie projektu pt.: Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb” … 4
Nakład połowowy na wodach Zalewu Wiślanego lata 2011-2018 … 6
Beczka czy baryłka … 11
Występowanie gładzicy w południowym Bałtyku … 14
Z żałobnej karty: Olgierd Wrzesiński, Małgorzata Kozłowska … 18
Profesor Andrzej Ropelewski – historyk rybołówstwa morskiego … 20

link do pobrania wiadomości: WR 09-10-2020