You are currently viewing Rybactwo wczoraj i dziś – realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta”-Umowa na pierwszy   z trzech projektów współpracy dzisiaj została podpisana.

Rybactwo wczoraj i dziś – realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta”-Umowa na pierwszy z trzech projektów współpracy dzisiaj została podpisana.

 

W piątek 10 września 2021 roku,  w Porcie Jachtowym  w Kołobrzegu,  została podpisana umowa,  na pierwszy  z 3  projektów współpracy, które wspólnie z partnerami realizuje  Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” .

Partnerami projektu nr 1  są:  Lokalna  Grupa Rybacka Kaszuby oraz  Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.

Tytuł projektu to:  Rybactwo wczoraj i dziś – realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta” .

W ramach umowy zrealizowane zostaną lub zostały już zrealizowane  następujące zadania:

  1. organizacja pleneru rzeźbiarskiego w Chmielnie na Kaszubach, w dniach 22-29 kwietnia 2021 . W ramach tego zadania została zakupiona drewniana rzeźba rybaka, którą przewieziemy  do Portu Rybackiego do Kołobrzegu gdzie zostanie zainstalowana na stałe.
  2. Realizacja Pokazu historycznego ,,Rybacy Bałtyku przed wiekami’’. Całodniowy pokaz mogli Państwo oglądać podczas IV Festiwalu Rybnego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu w dniu 4 września 2021 r.
  3. Jesienią 2021r, planujemy zorganizować w szkołach podstawowych  cykl spotkań edukacyjnych na temat rybołówstwa pt.  „Rybacy Bałtyku” . Zadanie obejmuje realizację  spotkań edukacyjnych, w formie jednorazowego ok. 3 godzinnego  spotkania we wszystkich chętnych szkołach podstawowych  na terenie działania SRLGD Morze i Parsęta. Tematem prelekcji będzie historia rybołówstwa oraz ekologiczne aspekty pracy na morzu ze szczególnym uwzględnieniem działań ochronnych. W ramach prezentacji uczestnicy spotkań poznają oryginalne elementy dawnego i współczesnego wyposażenia, jego profesjonalne repliki (zwłaszcza narzędzi historycznych) oraz modele, w tym miniatury łodzi i kutrów rybackich.
  4. Zakup telebimu zewnętrznego wraz z transportem i oprogramowaniem. W ramach zadania zakupimy telebim zewnętrzny (rozmiar: 92cm x160 cm).  Telebim będzie zainstalowany   na słupach będących częścią budynku gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia SRLGD ,,Morze i Parsęta”.
  5. Realizacja filmu promocyjno-edukacyjnego o życiu rybaka z obszarów działania partnerów.

W ramach projektu współpracy powstanie film  ukazujący  pracę rybaka oraz jego codzienne środowisko pracy, narzędzia połowów, faunę i florę Bałtyku oraz jezior  (ryby, ptaki, ssaki i glony), Film będzie realizowany na terenie LGD Kaszuby, LGD Moreńka oraz na terenie SRLGD ,, Morze i Parsęta”.

Poziom dofinansowania operacji ze środków Unii Europejskiej to 95 % czyli 42 272 zł brutto z Programu Operacyjnego PO Ryby 2014-2020.  Całkowity koszt operacji to 44 497 zł.

Umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta”   podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” Pan Bogdan Błaszczyk i Pan Marcin Mojsiewicz. Przy podpisaniu umowy obecny  był starosta kołobrzeski Tomasz  Tamborski oraz dyrektor biura SRLGD “Morze i Parsęta” Tomasz Grobla.