You are currently viewing Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich NR 1-2 (239) • STYCZEŃ-LUTY 2021

Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich NR 1-2 (239) • STYCZEŃ-LUTY 2021

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

SPIS TREŚCI

Nasze 100-lecie!  … 1
Nowy rok, stare problemy? … 3
Kierunki badań naukowych i prac rozwojowych MIR-PIB na rok 2021 … 4
Wyniki badań oceanograficzno-rybackiego rejsu r.v. Baltica … 5
Wiadomości z BSAC … 12
Dr Tycjan Wodzinowski przewodniczącym Grupy Roboczej ICES … 14
Węgorzyce – ryby zanikające u polskich wybrzeży Bałtyku … 15
Profesor Mieczysław Bogucki … 19
Z żałobnej karty: Jan Netzel, Kazimierz Chłapowski … 23
Działania Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego w 2020 roku … 24

link do publikacji:

WR-1-2-2021