You are currently viewing Komunikat dotyczący naboru wniosków 2021

Komunikat dotyczący naboru wniosków 2021

Informujemy, że nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) planujemy  pod koniec 2021 roku.

Odpowiednio wcześniej zaprosimy Państwa na jednodniowe szkolenie do siedziby Stowarzyszenia SRLGD ,, Morze i Parsęta”, na ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu.

O terminie szkolenia będziemy zawiadamiać poprzez kołobrzeskie media internetowe, naszą  stronę www  i FB, oraz osobiście zawiadomimy tych Państwa , którzy zostawili nam swoje numery kontaktowe.

Po podjęciu stosownych decyzji o terminie  naboru ,dokładną informację zamieścimy  już wkrótce na  stronie .