I posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończonym III/2018 naborem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 19.04.2018 r. – 11.05.2018 r.,  w dniu 18.05.2018 r. o godz. 15.15. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12, 78-100, odbędzie się I posiedzenie Rady Rybackiej. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ

SRLGD „Morze i Parsęta”

 1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. Zasady współpracy
 4. Wybór sekretarza
 5. Deklaracje bezstronności –podpisanie
 6. Księga interesów członków Rady Rybackiej – uzupełnienie danych, podpisanie dokumentów
 7. Obowiązujące akty prawne – omówienie
 8. Aktualizacja informacji dot. obsługi WoD przy pomocy aplikacji Omikron
 9. Wnioski oraz pozostała dokumentacja konkursowa złożona w trakcie naboru WoD w okresie 19.04.2018 r.- 11.05.2018 r.
 10. Ustalenie terminu oceny wstępnej wniosków o dofinansowanie przy pomocy aplikacji „Omikron”.
 11. Ustalenie daty spotkania posiedzenia Rady Rybackiej w celu podjęcia uchwał.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie spotkania.

 

Andrzej Olichwiruk

Przewodniczący Rady Rybackiej