II nabór wniosków

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta” ogłasza II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. “Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.morzeiparseta.pl  w zakładce “nabory wniosków”. 

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 15 stycznia – 09 lutego 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 

Treść ogłoszenia w załączeniu. 

ogłoszenie o II naborze wniosków 2017