Jesteśmy po szkoleniach w Gminach

W dniach 25-30 września 2019 r. odbyły się szkolenia w gminach: Siemyśl, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Rymań i Gościno,  z zakresu jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność. Oprócz części informacyjnej, podczas której uczestnicy mogli się dowiedzieć np. jakie wnioskodawcy popełniają  najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosku,  można też było,  skorzystać z indywidualnego doradztwa.

Spotkania prowadzone były przez pracowników biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo i przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać   w godzinach 8:30-15:00  w dniach 07-30.10.2019, w biurze SRLGD ,, Morze i Parsęta’’, ul. Dworcowa 12  w Kołobrzegu.

Prezentacja na temat: ,,NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE’’

prezentacja WoD + UoD — najczęstsze błędy