You are currently viewing Konsultacje  z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN (gminy miejskiej Kołobrzeg, miejsko-wiejskiej Gościno,  gminy wiejskiej Siemyśl, Rymań, Kołobrzeg i Ustronie Morskie)

Konsultacje z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN (gminy miejskiej Kołobrzeg, miejsko-wiejskiej Gościno, gminy wiejskiej Siemyśl, Rymań, Kołobrzeg i Ustronie Morskie)

25 maja w siedzibie SRLGD ,,Morze i Parsęta” przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu, odbyło się spotkanie konsultacyjne Przedstawicieli Gmin (gminy miejskiej Kołobrzeg, miejsko-wiejskiej Gościno, gminy wiejskiej Siemyśl, Rymań, Kołobrzeg i Ustronie Morskie). dotyczące dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego.Funduszu  Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Na spotkaniu zebrani zapoznali się z  propozycjami celów i przedsięwzięć dla nowej LSR,  jakie Biuro otrzymało z Departamentu Rybołówstwa.

Przedstawiciele Gmin zostali poproszeni o przeanalizowanie swoich pomysłów na projekty i próbę wpasowania ich w przedstawione przedsięwzięcia.

Biuro LSRGD ,, Morze i Parsęta” powiadomiło Zebranych, że uwzględni  wszelkie wnioski i uwagi i wykorzysta je  przy tworzeniu nowej Strategii LSR.
Prezentacja_04 Priorytet 3