You are currently viewing Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich – listopad-grudzień 2021 NR 11-12 (244)

Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich – listopad-grudzień 2021 NR 11-12 (244)

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.
NR 11-12 (244) • LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021

Spis treści

Już czas … 2
Raport o Zatoce Puckiej … 3
Dobry Człowiek – Prof. Dr Daniel Dutkiewicz … 7
Rybołówstwo bałtyckie w 2021 r. – ciężki rok przed kolejnym trudnym … 9
Podchów narybku szczupaka w Ośrodku MIR-PIB – zarybienia Zatoki Puckiej … 12
Dawne inwestycje przekształcające regiony nadmorskie a rybołówstwo … 15
Ryby z grupy „tymczasowych przybyszy” – występowanie w Bałtyku i etymologia ich nazw (cz. I) … 17
Gdyńskie szkoły są niebieskie … 21
WR-gru-21-MIR-v3