You are currently viewing Notatka  ze  spotkania konsultacyjnego  z władzami samorządowymi ze strefy LSR w dniu 03.04.2023 r godz. 13:00

Notatka ze spotkania konsultacyjnego z władzami samorządowymi ze strefy LSR w dniu 03.04.2023 r godz. 13:00

Spotkanie z władzami samorządowymi z Powiatu Kołobrzeskiego odbyło się 03.04.2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, pl. Ratuszowy 1.
Na spotkaniu omówiono:

  • zestawienie rzeczowo-finansowe z dotychczasowej realizacji Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
  • założenia nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)),
  • przedstawiono podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora samorządowego, a kwalifikują się do dofinansowania,

ponadto, poproszono obecnych na spotkaniu przedstawicieli władz samorządowych o :

  • wypełnienie ankiet,
  • wskazanie osób ze swojej gminy uprawnionych do kontaktu w sprawie nowej LSR,
  • przesłanie pocztą elektroniczną swoich potrzeb i problemów, które mogłyby być celem wsparcia z nowego Programu unijnego i posłużą do pisania nowej strategii LSR.