You are currently viewing Prezentacja sprzętu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego

Prezentacja sprzętu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego

W czwartek 1 października 2020 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu odbyła się prezentacja sprzętu i wyposażenia Straży Rybackiej.
Podczas zwołanej konferencji prasowej starosta kołobrzeski Pan Tomasz Tamborski wraz z komendantem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego Andrzejem Skwarkiem zaprezentowali sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby funkcjonowania straży.
Straż zaopatrzona została w odzież ochronną, sprzęt niezbędny do realizacji zadań: latarki, lornetki i fotupułapki oraz łódź wraz z osprzętem i przyczepą podłodziową i dron z kamerą termowizyjną. Obecnie Straż czeka  na samochód o napędzie 4×4. W połowie października, po odbyciu specjalistycznych szkoleń Społeczna Straż Rybacka rozpocznie swoją działalność na rzece Parsęcie i jej dopływach.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.