You are currently viewing Rybackie tradycje Kołobrzegu w projekcie Stowarzyszenia ,, Morze i Parsęta’’

Rybackie tradycje Kołobrzegu w projekcie Stowarzyszenia ,, Morze i Parsęta’’

Jednym z celów działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta’’ obok dystrybucji środków unijnych z Programu Rybactwo i Morze jest min. działanie na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji rybackich narażonych na stopniowe zanikanie. Dlatego właśnie nasze Stowarzyszenie wspólnie z dwoma grupami rybackimi z rejonu Kaszub ( LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka”) zrealizowało projekt współpracy pt. „Rybactwo wczoraj i dziś – realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta’’.
Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wzmacniania i budowania tożsamości lokalnej poprzez przybliżenie mieszkańcom tego co lokalne, charakterystyczne dla ich obszarów z jednoczesnym podkreślaniem tożsamości kulturowej czerpiącej z dziedzictwa Pomorza.
Poszczególne zadania w ramach projektu miały łączyć się, tworząc spójną całość. W projekcie zrealizowano: plener rzeźbiarski, pokaz ,,Rybacy Bałtyku przed wiekami’’, cykl spotkań edukacyjnych w szkołach ,, Rybacy Bałtyku’’, zakupiono telebim oraz zrealizowano film promocyjno-edukacyjny o życiu rybaka.
W ramach pierwszego z realizowanych zadań, wiosną 2021 r w Chmielnie na Kaszubach, zorganizowano tygodniowy Plener Rzeźbiarski pt. „Tradycje lokalne w drewnie zaklęte”. W inicjatywie udział wzięło 6 twórców z całej Polski. Owocem pleneru jest min. drewniana, prawie 3 metrowa rzeźba, która została przewieziona z Kaszub i zainstalowana w Porcie Rybackim w Kołobrzegu. Rzeźba przedstawiająca rybaka jest zarówno ,,witaczem’’, jak i atrakcją turystyczną do zdjęć pamiątkowych.

Kolejnym z zadań projektu była realizacja pokazu historycznego ,,Rybacy Bałtyku przed wiekami’’.

Całodniowy pokaz można było obejrzeć podczas IV Festiwalu Rybnego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu w dniu 4 września 2021 r. Rekonstruktorzy pokazywali odwiedzającym metody połowowe w okresie wczesnego średniowiecza w tym; plecenie sieci, wyprawianie skór rybich, warzenie soli jak i wędzenie ryb morskich.
Następnie, w październiku i listopadzie 2021, zrealizowany został cykl spotkań edukacyjnych zatytułowany: „Rybacy Bałtyku’’.

W trakcie trwających ponad miesiąc spotkań ,z tematyką zapoznało się 781 uczniów z dwunastu szkół podstawowych w Kołobrzegu, Drzonowie, Dźwirzynie, Gościnie, Rymaniu, Siemyślu i Ustroniu Morskim.
Cykl edukacyjny „Rybacy Bałtyku” przybliżył ważną dla gospodarki oraz społeczeństwa Pomorza profesję. Dzieci oraz młodzież otrzymały także szansę poznania historii i tradycji związanych z morzem, a często środowiskiem i otoczeniem pracy ich rodziców lub bliskich.
Uczniowie zwracali szczególną uwagę na gatunki zwierząt, jakie spotkać można w Morzu Bałtyckim. Uczyli się rozpoznawać ryby i odpowiednio reagować w przypadku spotkania z chronioną foką lub morświnem. Interesująca okazała się towarzysząca lekcjom ekspozycja elementów ekwipunku rybackiego oraz strojów używanych w tej profesji zarówno współcześnie, jak i kilkaset lat temu. Dla starszych roczników szkół podstawowych, istotna stała się z kolei wiedza na temat współczesnych kierunków kształcenia rybackiego oraz możliwości sprawdzenia wiedzy zawodowej w praktyce.
W ramach tego samego projektu wiosną 2022 r., został zakupiony telebim zewnętrzny LED.

Urządzenie jest zainstalowane w Porcie Rybackim na ul. Szyprów 1. Na ekranie o wymiarach 96 cmx160cm wyświetlamy materiały związane z tematyką morską (szczególnie rybacką), historią Kołobrzegu, regionem jak również sprawami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia SRLGD ,,Morze i Parsęta’’ i Portu Kołobrzeskiego.
Obecnie na telebimie emitowany jest film edukacyjny „Opowieść o ludziach morza i jezior” , zrealizowany jako ostatnie z zadań projektu.

Film to opowieść o pracy rybaka morskiego i jeziorowego oraz o faunie i florze Morza Bałtyckiego. Zawód rybaka, czy to jeziornego czy morskiego, jest już wymierającym zawodem. Film ma na celu ,,uchylić rąbka tajemnicy ‘’ i pokazać widzowi jak wygląda w praktyce połów ryb, do czego służy echosonda, jakie gatunki ptaków zamieszkują wybrzeże Bałtyku itp. Jesienią 2022 film zostanie przekazany nieodpłatnie, szkołom podstawowym w regionie oraz wszystkim zainteresowanym instytucjom.

Projekt był współfinansowany środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020 a poziom dofinansowania operacji to 42 272 zł brutto.

www.morzeiparseta.pl Film można obejrzeć pod adresem: