You are currently viewing Podpisano kolejne umowy na dofinansowanie: z Kołobrzeską Grupą Regatową oraz z Zarządem Portu Morskiego  Kołobrzeg.

Podpisano kolejne umowy na dofinansowanie: z Kołobrzeską Grupą Regatową oraz z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg.

Dzięki środkom uzyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia SRLGD ,,Morze i Parsęta”dwie kołobrzeskie instytucje skorzystają z pomocy funduszy PO RYBY 2014-2020. To Kołobrzeska Grupa Regatowa oraz Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg. Środki pozwolą na organizację regat i warsztatów, a także na większą ochronę wód w porcie. Podpisy na umowach wsparcia razem z beneficjentami złożyła 5 lipca br. członkini zarządu województwa Anna Bańkowska.

Kołobrzeska Grupa Regatowa przeprowadzi warsztaty edukacyjne o historii i tradycji lokalnej z rybakami, marynarzami i ratownikami SAR, zorganizuje 24-25 lipca regaty żeglarskie, a także zakupi sprzęt do przeprowadzenia imprezy. Koszt działań to ok. 41 tys. zł. Unijne dofinansowanie wyniesie ponad 30 tys. zł.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg postawił na ochronę czystości wód w porcie. Do końca tego roku zainstaluje monitoring wizyjny. Będzie to system kamer ulokowany wzdłuż toru wodnego pozwalający, nawet w trudnym oświetleniu czy po zmroku, dokładnie śledzić obszar wodny oraz ruch jednostek. W efekcie ma to zminimalizować możliwość wycieku i rozlewu substancji ropopochodnych do wód rzeki Parsęty i Kanału Portowego, a dalej do Morza Bałtyckiego. Koszt zakupu specjalistycznego sprzętu to 68,3 tys. zł. Wsparcie z PO RYBY 2014-2020 to prawie 32 tys. zł.

Obie inicjatywy wpisują się w założenia priorytetu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu