Zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem SRLGD,, Morze i Parsęta”

Zapraszamy do składania ofert,  szczegóły w dokumencie poniżej:

zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla SRLGD ,,Morze i Parsęta”