You are currently viewing Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości już otwarte

Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości już otwarte

W dniu 14 marca 2022 uczestniczyliśmy w otwarciu Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Unii Lubelskiej 33.
Centrum otwarte dla przedsiębiorców od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 16.30. będzie oferować m.in. przestrzeń co-workingową, miejsce na spotkania z klientami i pracownikami oraz miejsce na warsztaty i szkolenia. Ma to być miejsce w którym przedsiębiorcy uzyskają wsparcie na każdym etapie działalności; od pomocy w wypełnianiu wniosków w celu uzyskania dotacji, po informacje, które pozwolą na skorzystanie z różnych instrumentów pomocowych, czy też uzyskanie dofinansowania do prowadzonej działalności.

Miasto Kołobrzeg złożyło wniosek o dofinansowanie do SRLGD Morze i Parsęta z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) w na kwotę 200 tys zł. Dofinansowanie ma zostać przeznaczone na szkolenia przedsiębiorców, wyposażenie Centrum oraz promocję.

Mamy nadzieję na nawiązanie ścisłej współpracy z Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie udzielania wsparcia finasowego w formie dotacji unijnych dla przedsiębiorców i tych, którzy chcą założyć nową działalność. Więcej informacji https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1312-kolobrzeskie_centrum_rozwoju.html