Smutna informacja

 


 

Z wielkim żalem informujemy, że 11 stycznia 2020 r. zmarł Pan Ryszard Klimczak,

Wiceprezes Stowarzyszenia SRLGD ,, Morze i Parsęta’’.

To dla nas wszystkich ogromna strata.

Pogrążeni w smutku Zarząd i pracownicy naszego Stowarzyszenia są myślami z Rodziną Pana Ryszarda,

której składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach.