Szkolenie w dniu 26.10.2020 r z zasad ubiegania się o wsparcie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu „Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Program Operacyjny RYBACTWO I MORZE 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Kołobrzegu na ul. Szyprów 1 w sali konferencyjnej w dniu 26.10.2020 r (poniedziałek) w godz. 9-14.30 z przerwami.
Podczas trwania szkolenia obowiązuje reżim sanitarny (zakrywanie ust i nosa, odkażanie rąk i trzymanie dystansu 2-metrów). Ilość osób jest ograniczona, w szkoleniu będą mogły wziąć udział tylko osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji 517797782 lub email biuro@morzeiparsęta.pl

Zakres szkolenia:
Część teoretyczna obejmująca:
• podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów,
• informacje kto może skorzystać ze wsparcia – podstawowe wymogi dla wnioskodawców
• zasady, formę i zakres wsparcia,
• kryteria dostępu do wsparcia,
• omówienie realizacji operacji – co obejmuje i ile trwa,
• wskaźniki realizacji celów,
• przykładowe koszty stanowiące podstawę refundacji,
• zasady oceny i wyboru operacji – najważniejsze elementy oceny oraz szczegółowy opis kryteriów wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych,
• podstawowe zobowiązania beneficjenta.

Część praktyczna obejmująca:
• omówienie wniosku o dofinansowanie – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla poszczególnych zakresów wsparcia,
• omówienie załączników do wniosku dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem załączników dotyczących pomocy de minimis, wielkości przedsiębiorstwa oraz biznesplanu,
• najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej. Praca na przykładach, omówienie zasad dokonywania wyliczeń. Interpretacja wyników, w szczególności wyniku ekonomicznego.