Umowa podpisana

W dn. 18.05.2016 r. przedstawiciele Zarządu SRLGD „Morze i Parsęta” podpisali z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji SRL.

Publikujemy jej treść: Umowa

wraz z załącznikiem nr 2: Treść zalącznika nr2