Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 18.12.2015 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków na którym przyjęto następujące uchwały:

1. Wprowadzającą zmiany do Statutu Stowarzyszenia
2. W sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju
3. W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok
4. Uzupełniającą skład Rady Rybackiej