Walne Zebranie Członków

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta”, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w dużej sali Urzędu Miasta ul. Ratuszowa 13 w Kołobrzegu. 

porządek obrad wzc

Uchwała nr 1 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 2 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 3 WZ LGD 19.06.17r. 

Uchwała nr 4 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 5 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 6 WZ LGD 19.06.17r.

uchwała nr 7 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 8 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 9 WZ LGD 19.06.17r.

 

sprawozdanie finansowe 2016 r.

sprawozdanie merytoryczne 2016 r.

plan pracy 2017 r.

zestawienie rzeczowo-finansowe, załącznik  do umowy  na 2017 r.- Koszty bieżące i aktywizacja