Zaproszenie na spotkania – konsultacje społeczne

W związku z koniecznością wniesienia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na spotkania konsultacyjne 

przedstawicieli środowiska rybackiego

 w dniu 21 sierpnia 2018 r. /wtorek/ w godz. 10:00- 12:00 do Sali Konferencyjnej SRLGD (I Piętro),  ul. Dworcowa 12 w Kołobrzegu, 

osoby w wieku do  35 r.ż  i  powyżej 50 r. ż. (grupa defaworyzowana)

w dniu 21 sierpnia 2018 r. /wtorek/ w godz. 13:00- 15:00 do Sali Konferencyjnej SRLGD (I pietro),  ul. Dworcowa 12 w Kołobrzegu. 

 

 Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu.