Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia animacji artystycznej podczas imprezy pn. „Festiwal Rybny”.  Szczegółowy opis zamówienia w zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe animacja art.