07.11.2016 r. Walne Zebranie Członków SRLGD „Morze i Parsęta”

                W dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Kołobrzegu czterdziestu członków Stowarzyszenia spotkało się w sali konferencyjnej Ratusza.

                Przewodniczącym spotkania był Prezes RLGD Pan Bogdan Błaszczyk, który omówił Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 06 września 2016 r. oraz perspektywę funkcjonowania RLGD „Morze i Parsęta”. Podjęto uchwały ws. zmian w składzie Rady Rybackiej oraz przystąpienia do wojewódzkich organizacji branżowych – Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich oraz Zachodniopomorskiej Federacji Lokalnych Grup Działania.

wzc1wzc2wzc3