Spotkanie delegacji SRLGD,,Morze i Parseta” z Panem Jackiem Czerniakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Delegacja Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” (SRLGD) uczestniczyła w spotkaniu z Panem Jackiem Czerniakiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialnym za sprawy związane z rybołówstwem i akwakulturą. Tematem wiodącym była organizacja konkursu na nowe strategie Lokalnego Rozwoju, które stwarzają możliwość dofinansowania operacji realizowanych prze sektor rybacki, samorządowy, organizacje pozarządowe oraz lokalnych przedsiębiorców. Fundusze Europejskie dla Rybactwa na…

Czytaj dalejSpotkanie delegacji SRLGD,,Morze i Parseta” z Panem Jackiem Czerniakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie