Bardzo ważne – zmiana wzorów formularzy wniosków!!!!

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaktualizowało wzory dokumentów,  które obowiązują od dnia opublikowania tj. od 29 maja 2017 r. (informacja do Lokalnych Grup została przekazana 01 czerwca 2017 r. po godz.15!!!)    https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 

W związku z powyższym w ogłoszonym przez SRLGD „Morze i Parsęta” naborze wniosków obowiązywać będą nowe formularze:

  1. wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją,
  2. wniosku o płatność wraz z instrukcją
  3. oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 wraz z załącznikami. 

Zaktualizowane dokumenty dostępne są na stronie SRLGD „Morze i Parsęta”,  https://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/