Fundusz Rybacki 2021–2027

 

Na prośbę Komisji Europejskiej,  udostępniamy Państwu link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4104_pl.htm

z najnowszymi informacjami odnośnie nowego Funduszu Rybackiego w ramach kolejnego budżetu na lata 2021–2027.

 

Sekretariat Komitetu Monitorującego