II posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończeniem IV/2018 naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  w dniu 17.12.2018 r. o godz. 15.15,  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się  II posiedzenie Rady Rybackiej.

Przewodniczący Rady Rybackiej

Andrzej Olichwiruk

 

PORZĄDEK OBRAD

II POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ SRLGD „MORZE I PARSĘTA

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”.
  2. Wybór sekretarza.
  3. Wnioski oraz pozostała dokumentacja konkursowa złożona w trakcie IV/2018 naboru WoD– omówienie ocenionych wniosków przy pomocy aplikacji „Omikron”.
  4. Ustalenie daty spotkania posiedzenia Rady Rybackiej w celu podjęcia uchwał.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie spotkania.

 

Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej – II posiedzenie RR 17.12.2018