Kolejny etap oceny wniosków

Informujemy, iż zgodnie z procedurą oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru I/2017, wszystkie dokumenty trafiły do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, gdzie zostaną poddane dalszej weryfikacji. Urząd wezwie Wnioskodawców do uzupełnienia ewentualnych braków oraz do wyjaśnień dot. złożonych wniosków. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie między Urzędem Marszałkowskim a Wnioskodawcą i realizacja przedsięwzięcia.