30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020

Zachęcamy do lektury najnowszego, jubileuszowego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy. W najnowszym numerze: Mamy 30 lat! … 1 A w Luksemburgu bez zmian … 3 Walne Zgromadzenie członków PSPR … 4 Zakończenie projektu pt.: Opracowanie „Kodeksu dobrych…

Czytaj dalej 30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020