IV nabór wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza IV/2018 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie https://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/.  Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 13 listopada 2018 r. – 27 listopada 2018 r. w godzinach 08:00-15:00.

Treść ogłoszenia –ogłoszenie IV nabór

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru oraz do składanie wniosków.