You are currently viewing „Kołobrzeg wita kotwicą”

„Kołobrzeg wita kotwicą”

We wtorek 6 lipca 2021 roku w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu została podpisana umowa na realizację zadania pt. „Kołobrzeg wita kotwicą”, która ma na celu zwiększenie rozpoznawalności miasta Kołobrzeg. Umowę o dofinansowanie podpisali w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Anna Bańkowska członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Aleksander Ostasz dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Całkowita wartość inwestycji to ponad 69 000 złotych a dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” to kwota  48 000 zł.
Tzw. ,,Witacz” stanie na wjeździe do Kołobrzegu od strony Zieleniewa.Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik, na świeżym powietrzu i tekst „KOŁOBRZESKI SKANSEN MORSKI”wizualizacja