Szkolenie dla Wnioskodawców

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Jak skutecznie wypełnić wniosek i skompletować załączniki do wniosku o dofinansowanie? Wykorzystanie lokalnego potencjału”, które odbędzie się 05 lipca 2017 r. w godzinach 09.00-16.00, w Sali Prasowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Szkolenie dedykowane jest Wnioskodawcom, którzy będą aplikować o dofinansowanie w SRLGD „Morze i Parsęta”. Serdecznie zapraszamy.