Szkolenie w Kołobrzegu

W dniu 04 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, odbyło pierwsze z sześciu szkoleń dla Wnioskodawców. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych sektorów, którzy planują aplikować o środki w II naborze, jaki SRLGD „Morze i Parsęta” planuje niebawem ogłosić. Uczestnicy zostali zapoznani z ogólnymi zasadami, jakie obowiązują przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie. Druga część spotkania była poświęcona konsultacjom indywidualnym.