Wyjazd studyjny do Danii

Na zaproszenie Dyrektora Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, członek Zarządu SRLGD „Morze i Parsęta” Pan Ryszard Klimczak, w dniach 10-12 marca 2017 r. uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Danii. 

Wyjazd ten związany był z realizacją projektu pn. „Fish Market – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki”, realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Uczestnicy projektu mogli mieli możliwość obejrzeć targowisko rybne zorganizowane przez rybaków w centrum Kopenhagii oraz wziąć udział w warsztatach, na których omawiano zasady organizowania podobnych inicjatyw w państwach i miastach partnerskich tego projektu tematycznego

Ryszard Klimczak