You are currently viewing Zapraszamy na  indywidualne spotkanie  ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 15 września  2022 r.

Zapraszamy na indywidualne spotkanie ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 15 września 2022 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Miasta
w Kołobrzegu oraz Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zaprasza
na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego,

podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

 wsparciu z Funduszy Europejskich,
 środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 zasadach pozyskania dofinansowania,
 aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:

w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Unii Lubelskiej 33b, 78-100 Kołobrzeg

Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich:

do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST),

przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin
tel. 94 31 77 405/407/409
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl