Trwa VI Nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zapraszamy do składania wniosków.

Termin składania wniosków: 23 listopada 2020 roku – 18 grudnia 2020 roku Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków po kliknięciu w poniższy link: limity-srodkow-nabor-VI Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania to 50% maksymalnej liczby punktów, jaką musi zdobyć operacja. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia: 1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,…

Czytaj dalej Trwa VI Nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zapraszamy do składania wniosków.

30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020

Zachęcamy do lektury najnowszego, jubileuszowego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy. W najnowszym numerze: Mamy 30 lat! … 1 A w Luksemburgu bez zmian … 3 Walne Zgromadzenie członków PSPR … 4 Zakończenie projektu pt.: Opracowanie „Kodeksu dobrych…

Czytaj dalej 30-lecie Wiadomości Rybackich – nr 9-10 (237) – wrzesień-październik 2020

SRLGD „Morze i Parsęta” ogłasza VI Nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Termin składania wniosków: 23 listopada 2020 roku – 18 grudnia 2020 roku Zakres tematyczny operacji oraz…

Czytaj dalej SRLGD „Morze i Parsęta” ogłasza VI Nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020