Kolejna podpisana umowa ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”

W środę 8 września 2021 roku w Zespole Szkół Morskich  im. Polskich Rybaków i Marynarzy została podpisana umowa na zakup odolejacza. Całkowity koszt zakupu urządzenia wynosi  52 966,14 złotych a kwota dofinansowania zadania w wysokości 85 % kosztów ze środków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta'' 45 021 zł. Umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Kołobrzeskim podpisali…

Czytaj dalejKolejna podpisana umowa ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”