konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu WoD

Organizujemy konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu WoD. Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja. Szkolenie odbędzie się w siedzibie SRLGD ,,Morze i Parsęta’’ w Kołobrzegu , ul. Szyprów 1, w listopadzie 2021 (dokładny termin uzgodnimy z Prowadzącym po wyborze oferty). Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu należy…

Czytaj dalejkonkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu WoD