You are currently viewing Kolejna umowa podpisana – ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”

Kolejna umowa podpisana – ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”

Miło nam poinformować, że we wtorek,  3 października  2023 roku,  została podpisana umowa o dofinansowanie  z Centrum Kultury i Książki w Gościnie z CELU OGÓLNEGO 3.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE LSR

Cel szczegółowy: 3.1. Zwiększenie liczby publicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR.

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku.

Operacja: ,,Modernizacja budynku Centrum Kultury i Książki w Gościnie, celem poprawy jakości życia mieszkańców oraz udostępnienia nowoczesnej infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej na obszarze LSR.”

Całkowity koszt operacji: 108 460,00 zł a kwota dofinansowania zadania środkami z UE w wysokości 85 % kosztów ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” to -90 000,00 zł.